Montaż przepustnic

Ogólna instrukcja montażu zaworów klapowych (przepustnic)

 1. Informacje ogólne
  • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa BHP, a także wszystkich zakładowych przepisów zawartych w instrukcjach związanych z bezpieczeństwem i obsługą.
 2. Montaż zaworu
  • Przed montażem sprawdzić dane na tabliczce zaworu.
  • Przed montażem zaworów sterowanych należy sprawdzić ustawienie zderzaków mechanicznych na siłowniku. Wyregulować w razie potrzeby.
  • Powierzchnie uszczelnienia głównego są fabrycznie zabezpieczone smarem silikonowym lub olejem. Można odtłuścić przed montażem jeżeli istnieje taka potrzeba ( dotyczy instalacji tlenowych, wodorowych, chlorowych itp.)
  • Czynnik roboczy powinien być wolny od zanieczyszczeń stałych mogących uszkodzić powierzchnię dysku lub uszczelnienia głównego.
  • Rury muszą być wolne od naprężeń, muszą być wyczyszczone strumieniowo z brudu i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić dysk i uszczelnienia. Niedopuszczalne jest używanie zaworu jako dźwigni podczas montażu.
  • Należy sprawdzić czy rurociąg jest prawidłowo uziemiony.
  • Zawory z uszczelnieniem PTFE należy przed montażem kilkakrotnie przesterować.
  • Podczas spawania rurociągu zawór musi być usunięty z pomiędzy kołnierzy. Wysoka temperatura może uszkodzić uszczelnienia zaworu.
  • Zawór w montażu musi być ustawiony w pozycji lekko otwartej (uchylonej) [Rys 1]
  • Przed dociągnięciem śrub należy zawór całkowicie otworzyć [Rys 2]
  • W wersji między-kołnierzowej oraz z otworami gwintowanymi (LUG) śruby dociągać do styku metalicznego kołnierzy i korpusu zaworu [Rys 3].
  • Nie używać żadnych dodatkowych uszczelnień [Rys 4].
  • Powyżej średnicy DN400 zaleca się poziomy montaż zaworu jak na [Rys 6]. Zapobiega to gromadzeniu się osadów przed przepustnicą [Rys 7].
  • Powyższe zalecenia dotyczą także zaworów z siłownikami. W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość kierunku obrotu siłownika i podłączeń mediów sterujących.

Typy korpusów przepustnic

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com