RAG - regulator wydatku gaz/powietrze

  • RAG - regulator wydatku gaz/powietrze

    RAG - regulator wydatku gaz/powietrze

Utrzymuje stały stosunek powietrze-gaz przed palnikami gazowymi. Posiada regulowany bypass możliwy do wykorzystania jako regulator ciśnienia zerowego.

Ciśnienie sterowania powietrzem: +/- 3 mbar (regulowane)

Precyzja: ± 1 mbar lub ± 15% ciśnienia sterowania powietrzem (plus offset)

Montaż: poziomy (z regulowaną sprężyną do dołu) lub pionowy rurociąg.

Zakres: od 1:1 do 10:1

Średnice: Rp: 1/2" - 2", DN: 40 - 50

Ciśnienie: Pwej. gaz: 500 mbar, Pwej. pow.: 120 mbar

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com