Spawanie zaworów kulowych

Skrócona instrukcja spawania zaworów kulowych

NIE SPAWAĆ GAZOWO

Przygotowanie rurociągu wg szczegółowej instrukcji I-1_04

  1. Ustawić zawór w pozycji otwartej.
  2. W zaworach sterowanych (normalnie zamkniętych ) zdemontować sterowanie lub zasilić siłownik sprężonym powietrzem w celu otwarcia zaworu.
  3. Sczepiać zawór z instalacją w czterech punktach z każdej strony.
  4. Wymontować kompletny korpus i wyspawać końcówki na gotowo.
  5. Zmontować zawór i sprawdzić poprawność działania.

PŁUKANIE INSTALACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZY CAŁKOWICIE OTWARTYCH ZAWORACH KULOWYCH.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com