Zintegrowane systemy detekcji gazu

 • Zintegrowane systemy zabezpieczeń gazowych

  Zintegrowane systemy zabezpieczeń gazowych

Firma Baltina współpracuje z wiodącymi Producentami systemów zabezpieczeń gazowych w kraju i za granicą.

Dostarczamy kompletny system na podstawie gotowego projektu lub dobieramy optymalne rozwiązania dedykowane do powstającej infrastruktury.

W skład systemu wchodzą następujące podzespoły: 

 • Centrale z akumulatorami lub bez. Konfiguracje dla ilości detektorów: 1, 2, 4, 8, 16 i więcej
 • Detektory gazu z wymiennym sensorem, mierzone media: metan (CH4), propan-butan (LPG), tlenek węgla (czad - CO), dwutlenek węgla (CO2), wodór (H2), siarkowodór, amoniak (NH3), acetylen (C2H2), tlen (O2) i inne na zapytanie
 • Sygnalizatory: optyczne oraz optyczno-akustyczne
 • Sterowniki zaworów i wentylatorów
 • Komunikatory z BMS i inne akcesoria
 • Elektrozawór szybko - odcinający (zawór bezpieczeństwa) z ręcznym zabezpieczeniem:

W ofercie dostępne rozwiązania produkcji m.in.: 

 • Gazex (centrale MD, MD.Z, detektory DEX, sygnalizatory SL, zawory ZB, Mag-3, ZM)
 • MSR Electronic (centarla PolyGard2, sensor elektrochemiczny lub katalityczny, Zasilacz HDR i inne)
 • Alkaster (centrale sterujące CS4X, CS8X, detektory DEP (DPB), DEM (DM), DEC, DEO, sterowniki STZ (SZ), STU i inne
 • Alter (moduły MSMR-16, SDO, detektory SMARTmini, SMARTmaxi, MGX)
 • Hekato (centrale, detektory, sygnalizatory)
 • i inni
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com